GRONDVRIJ WONEN goed ontvangen op Liever thuisGepubliceerd 28-11-2017 - 21:00

liever thuis woning eigenaren

Het positioneren als alternatief voor “verkopen en gaan (terug)huren” in situaties waar banken of kredietverstrekkers geen ruimte bieden is goed aangekomen:

 

 • GrondVrij maakt ruim 30% van de woningwaarde contant
 • het huurpercentage voor grond is de helft van “normale” huurpercentages en wordt berekend over minder dan de helft van de woningwaarde
 • daardoor zijn de maandlasten bij GrondVrij wonen slechts 20%-25% van de maandlast bij vergelijkbaar huren of terughuren
 • dat kan omdat GrondVrij 30% van de grondwaarde gebruikt om de huur van grond zo laag mogelijk te houden
 • die 30% hoeft pas te worden afgerekend als de grond wordt teruggeleverd
 • normaal gesproken is dat niet eerder dan bij verkoop van de woning, als men besluit alsnog kleiner te gaan wonen, of als erfgenamen de woning willen verkopen

Zo laat GrondVrij woningwaarde maximaal werken voor woningbezitters die hun geld vast hebben zitten in stenen nadat de hypotheek helemaal of bijna helemaal is afgelost.

Die boodschap begint door te dringen en vertegenwoordigers van seniorengroepen en ouderenverenigingen, gemeenten en woningcorporaties, alsmede notarissen, hebben zich gemeld en aangegeven het concept van GrondVrij wonen actief voor het voetlicht te willen gaan brengen. Afspraken zijn gemaakt en de komende maanden gaan uitwijzen hoe dat handen en voeten krijgt.

GrondVrij kijkt terug op een succesvolle Liever thuis beurs!

GrondVrij laat woningwaarde wel werken.Gepubliceerd 15-11-2017 - 17:41

gvnieuws
Vandaag kregen we een kopie van het door NIBUD gepubliceerde rapport Financieringslastnormen 2018. Een lijvig epistel waarin wordt uiteengezet wat de financieringslast is en waarin wordt geadviseerd hoeveel deze voor verschillende doelgroepen bij verschillende inkomens mag bedragen.

Dat financieringslast anders kan zijn, met lagere rente dan 5% waarmee veiligheidshalve wordt gerekend, en wellicht zonder annuïtaire aflossing of slechts gedeeltelijk of anders, wordt wel benoemd maar niet meegenomen. Uitzonderingen worden overgelaten aan het vrije veld van maatwerk.

Wie niet past in het standaard plaatje is daarmee overgeleverd aan willekeur.
GrondVrij is er voor wie geen toegang krijgt tot het vrije veld van maatwerk.

GrondVrij laat woningwaarde werken
-bij langer thuis blijven wonen in vertrouwde omgeving
-bij verhuizen naar kleinere woning
-zowel voor huis als appartement

De bereken pagina op de website onder GrondVrij wonen maakt simpel duidelijk wat er kan en wat het kost. Een video laat zien hoe het werkt. De notaris legt vast wat er wordt afgesproken. Duidelijk en transparant voor nu en later.

Volgende week staan we op de Liever Thuis beurs in Eindhoven.
Van 23 tot 25 november – Stand 142.  Kom langs, bel of e-mail.
We leggen graag uit wat we kunnen doen.

GrondVrij maakt steeds meer mogelijk!Gepubliceerd 13-02-2017 - 18:11

kees_rhenenNa de eerste positie in Lent, waar GrondVrij de realisatie van een viertal woningen mogelijk maakt, is nu een positie in Rhenen ingenomen.

Ook daar is grond aangekocht en ruimte gecreëerd voor ontwikkeling en verkoop.

De ontwikkelaar kan gaan realiseren en de betrokken investeerders krijgen 4% rendement met de zekerheid van grond.

Zo laat GrondVrij woningwaarde werken!

 

 

GrondVrij biedt houvastGepubliceerd 10-02-2016 - 11:38

houvast2Zie ook DFT van vandaag- “Belegger snakt naar houvast.

Met aanbod van grondposities bij 131 woningen en 104 appartementen, kunnen we inmiddels €10 miljoen plaatsen. Rente 4%. Meedoen vanaf €100.000.

GrondVrij koopt grondposities aan van woningen die vrij zijn van hypotheek, onder gelijktijdige vestiging van recht van erfpacht en opstal.

Bestaande woningen, te renoveren woningen of te realiseren woningen. De GrondVrij zekerheden in de vorm van grondwaarde, opstalwaarde en eventuele bouw- en/of zekerheidsdepots zijn altijd meer dan 100% van geleende bedragen.

En erfpacht kent geen leegstand. Daarmee is met vergoeding voor grondgebruik ook betaling van verschuldigde rente zonder onderbreking gedekt.
Kies voor rendement met houvast. GrondVrij laat woningwaarde werken.

Huisvesting op Maat - HOMGepubliceerd 25-01-2016 - 17:36

homGrondVrij breidt de samenwerking met anderen opnieuw verder uit.

Na een aantal bijzonder prettige gesprekken is GrondVrij uitgenodigd lid te worden van de vereniging HOM – Huisvesting Op Maat. Een vereniging van professionals uit het vastgoed en de zorg, met oog voor alles wat er komt kijken bij huisvesting voor senioren. Daarbij wordt intensief samengewerkt vanuit de verschillende kennisgebieden om ouderen comfortabel te laten genieten van het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Kwaliteit en professionaliteit staan daarbij voorop en GrondVrij is dan ook trots als samenwerkende partner daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Met GrondVrij kan er meer en ontstaat de financiële ruimte om comfortabel en langer thuis plezierig ouder te worden.

"Verkoop alles maar"Gepubliceerd 19-01-2016 - 14:36

Vorige week kopte het FD:

“Verkoop alles maar, zegt de rentestrateeg van RBS” en in het vervolg:  “Alleen staatsobligaties van hoge kwaliteit bieden nog soelaas.”

GrondVrij biedt ook soelaas.

Een unieke mix van zekerheden bij een rendement van 4%, zonder bijkomende kosten. GrondVrij gebruikt de middelen voor verkrijging van grondposities behorend bij woningen en/of appartementen. De combinatie van grond- en opstalwaarde enerzijds en de vergoeding voor gebruik van grond middels recht van erfpacht en opstal anderzijds vormen samen de GrondVrij zekerheden.

De portefeuille betreft inmiddels het aanbod van de grondposities van 100 appartementen en 130 woningen, alles vrij van hypotheek en de funding behoefte is daarmee de grens van €10 miljoen gepasseerd. Deelname vanaf €100.000. Looptijd in overleg.

Pensioenen – wat blijft er over?Gepubliceerd 12-12-2015 - 14:36

pensioenstelsel“Pensioenstelsel piept en kraakt” – “Heft in eigen hand” – “Trek een plan” – “Woning kopen voor verhuur” – koppen uit de landelijke pers die week na week het pensioen onder de aandacht brengen en wat we daarbij wel of niet meer mogen verwachten. Dekkingsgraden lopen terug, pensioenen worden gekort, toeslagen vervallen. De oudere heeft het moeilijk en wordt meer en meer op zichzelf teruggeworpen.

Het is allemaal onderdeel van het landschap waarvoor Grondvrij is ontwikkeld. Aanvullen van pensioen waar nu nodig. Voorsorteren op pensioen als het nog kan. Met GrondVrij is er de ruimte om overwaarde te laten werken, voor nu als financiele ruimte dringend nodig is, maar ook voor later als de tijd nog mee kan werken. Voor degenen die het heft in eigen hand nemen, een plan trekken en problemen willen aanpakken is GrondVrij een oplossing om overwaarde het werk te laten doen.
Zo vindt GrondVrij zich in de actualiteit van alledag en in het perspectief van morgen.

Sparen kost geld!Gepubliceerd 23-11-2015 - 16:22

Sparen

Het is de realiteit van 2015 en het ziet er nog niet naar uit dat het snel anders zal zijn. Dus zijn we allemaal op zoek naar alternatieven. Voeding voor de pers met waarschuwingen links en rechts dat er een steeds bredere groep ontstaat die het met de risico’s steeds minder nauw neemt.

“Bubbles” op de beurs zijn het mogelijk resultaat als geldstromen “vluchten” naar verleidelijke havens van potentieel rendement. Een gevaarlijke ontwikkeling voor een maatchappij die steunt op een financieel system dat is gebouwd op vertrouwen.

Ook hier biedt GrondVrij een bijzondere oplossing. Geen spannende verhalen over lucratief rendement met hemelbestormende campagnes.

GrondVrij is een saai alternatief met degelijk rendement dat wordt gerealiseerd met de zekerheid van grondwaarde die niet omvalt, nooit wegloopt altijd een huurder heeft en vanaf dag 1 meer dan voldoende is om geleend geld terug te betalen.

Slaapverwekkend? Ja, maar met 4% vast rendement best lekker. Geen nachtmerries en geen dromen die bedrog blijken te zijn.
GrondVrij en 4%, een zekerheid, elke dag als je wakker wordt. Dat is prettig slapen.

"Meer geld in stenen" - willen we dat?Gepubliceerd 17-11-2015 - 16:07

amsterdam
Een interessant stuk in het FD dit afgelopen weekend.
Over erfpacht, Amsterdam en de onrust die er heerst door onduidelijkheid en onzekerheid bij bepaling van afkoopwaarde of toekomstige verplichtingen. Amsterdam wil erfpacht eeuwigdurend laten afkopen.

Dus “meer geld in stenen”. Maar is vergroting van bezit en daartoe aangaan van meer schuld hetgeen waar we met zijn allen op zitten te wachten? Zeker in een tijd waarin ruimte voor bancaire financiering onder druk staat en overheid en banken de nadruk leggen op schuldvermindering.

Met GrondVrij is een product ontwikkeld dat juist het omgekeerde doet van waar Amsterdam mee bezig is. Minder bezit in plaats van meer schuld:

 • met duidelijkheid en zekerheid omtrent hoe erfpacht in de toekomst reageert op waardeontwikkeling en rentestand
 • en met controle aan de kant van de woningeigenaar over wat er met de grond gebeurt.

Zo kan erfpacht wel degelijk een prima alternatief zijn voor financiering van bezit. Een mooie tussenweg tussen volledig eigendom enerzijds en je huis verkopen en duur gaan huren anderzijds. Daarbij wordt overwaarde vrijgemaakt om te laten werken, voor bijvoorbeeld zorgoplossingen of aanvulling op pensioen.
“Geld in stenen” – het moet er uit in plaats van meer er in!

GrondVrij - Het hele verhaal!Gepubliceerd 11-11-2015 - 16:18

news1Vorige week zijn we live gegaan met onze nieuwe video animatie voor de woningeigenaar.
In iets meer dan 2 minuten wordt daarin uitgelegd wat GrondVrij kan betekenen en hoe het werkt.

Deze week trekken we die lijn van helder en transparant verder door.
Met deze link komt u op de website pagina waar niet alleen onze video animatie kan worden bekeken, maar ook onze vernieuwde brochure voor woningeigenaren GrondVrij- Laat overwaarde voor u werken.

Het hele verhaal, met sprekende voorbeelden uit de praktijk en heldere uiteenzetting van:

 • hoeveel maken we vrij
 • wat zijn de maandlasten nu en later
 • wat gebeurt er als ik wil verkopen
 • wat is mijn huis nog waard
 • hoe ziet het totale kostenplaatje eruit
 • wat zijn de risico’s

Nu te downloaden vanaf de website.

En als u daarover wil praten dan kan dat.
We zijn weer in het land op een tweetal Woonbewust informatiemarkten:

 • Vrijdag 13 november in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren van 13:00 tot 17:00.
 • Vrijdag 20 november in het gemeentehuis in Veenendaal van 14:00 tot 17:00.

Maar als u liever belt of een afspraak maakt kan dat natuurlijk ook.
Ons telefoonnummer is 085 0600 470.
Of e-mail naar info@grondvrij.nl.

GrondVrij, helder en transparant!Gepubliceerd 05-11-2015 - 12:51

We zijn 12 maanden onderweg en voorzichtig geweest met het vrijgeven van het GrondVrij concept. Ons product was nog volop in ontwikkeling. Uitleggen aan de markt. Veel luisteren en praten over wat er beter kon had prioriteit. En het heeft ons enorm geholpen. De doelgroep is aangepast. Er zijn doelgroepen bijgekomen. Ons product is simpeler geworden. Luisteren naar de markt houdt natuurlijk nooit op, maar we vinden dat we ver genoeg zijn om het te laten zien.


Daarom hebben we samen met A2video een helder script ontwikkeld. Daar is animatie omheen gezet met een professionele stem eronder.
Het verhaal voor de individuele woningeigenaar –  GrondVrij laat overwaarde voor u werken.
Kijk en luister zelf en geef het door.

GrondVrij is oplossing voor velen – helder en transparant!

 

Overwaarde verzilveren – alternatieven in de persGepubliceerd 30-10-2015 - 16:17

newsOuderen hebben een probleem. Met artikelen in het FD, NRC en Elsevier wordt breed uitgemeten dat veel ouderen in Nederland steenrijk zijn maar tegelijkertijd geen geld hebben om te doen wat nodig is. “Overwaarde” is een thema.

Alternatieven voor bancaire financiering presenteren zich in de markt. Belangenorganisaties blijven wijzen op verschillen met bancaire financiering. Kosten van opeethypotheek, omkeerhypotheek of flexibele hypotheek zijn lager. Maar als bancaire financiering geen optie is, is daarmee vergelijken dan relevant?

Vergelijken van alternatieven die wel beschikbaar zijn, ligt meer voor de hand:

 • de eigen woning verkopen, verhuizen en gaan huren
 • de eigen woning verkopen en kleiner terug kopen
 • de eigen woning verkopen en terughuren

En dan GrondVrij – splitsen van huis en grond. Het huis blijft eigendom. De grond wordt verkocht en daarna teruggehuurd. Dat kan als u wilt blijven wonen, maar ook als u kleiner terug wilt kopen.

Hoe vergelijken die alternatieven? En wat biedt dan de beste oplossing? Hoeveel wordt er vrijgemaakt, wat kost het per maand, zijn er jaarlijkse verhogingen, hoeveel blijft er echt over? Vergelijken wat er te kiezen valt. Dat heeft zin. GrondVrij wordt graag vergeleken!

GrondVrij breekt dilemma!Gepubliceerd 08 juni 2015 - 12:17

Beleggers Belangen van 5 juni jl kopt:
“Langere looptijd of meer kredietrisico om inkomen op peil te houden
DUIVELS DILEMMA
Wie nu nog enig inkomen uit zijn obligatiebeleggingen wil halen moet kiezen tussen twee kwaden: langere looptijd of hoger kredietrisico.”
beleggen

Ga je voor zekerheid met solide A-Rating maar wel als bijbehorend resultaat een beperkt rendement?

Kies je voor toch iets meer met langere looptijd maar met bijkomend koersrisico op de lange termijn?

Of ga je voor risicovollere bedrijfsobligaties en koop je hoger rendement met risico op wanbetaling?

En ook dan blijft het rendement beperkt.

GrondVrij breekt dit dilemma.

GrondVrij kent geen Koersrisico

Looptijd van 10 jaar
Vast rendement van 4%
Mogelijkheid van meer bij stijging van de woningwaarde index
GrondVrij zekerheden tav 100% waardevastheid

Bij GrondVrij is het geen keuze tussen zekerheid of rendement.
Bij GrondVrij gaan zekerheid EN degelijk rendement samen.
Investeringen die u begrijpt, rust in de portefeuille.

GrondVrij- vanaf €100.000.

 

 

Met overwaarde eigen woning voorsorteren op pensioen.Gepubliceerd 14 feb 2015 - 20:11

Met pensioen gaan en met beschikbaar kapitaal een lijfrente kopen bij de huidige lage rentestand is voor velen een flinke tegenvaller.
Aanvullen met overwaarde kan meestal niet, tenzij het huis wordt verkocht. Maar wat als dat niet de bedoeling is?

Met GrondVrij kun je voorsorteren om de tegenvaller te voorkomen of op termijn te compenseren. Door het vrijmaken van overwaarde en het investeren daarvan in de opbouw van een particulier vastgoed portefeuille kan er al snel een substantiële kasstroom ontstaan die kan worden gebruikt als aanvulling op het maandelijks inkomen of om de portefeuille uit te breiden en de jaarlijkse kasstroom verder te doen groeien.

grafiekGV

Zo bepaalt uzelf het moment waarop de kasstroom groot genoeg is en het rentenieren met de kasstroom uit “dood geld” kan beginnen.
ZONDER TE VERHUIZEN !

GrondVrij schakelt door naar de particuliere onroerend goed belegger!Gepubliceerd 08 dec 2014 - 10:42

belegger2

Het is mooi te ervaren hoe de markt zelf invult hoe het GrondVrij concept ook kan worden gebruikt buiten de 55+ groep.

Na een aantal gesprekken met Financieel Inzicht, GrondVrij partner in Joure, hebben we rond het GrondVrij concept een rekenmodel ontwikkeld voor de particuliere onroerend goed belegger. Het idee is simpel:

 • GrondVrij koopt grond en vermindert daarmee het geïnvesteerde kapitaal.
 • De huuropbrengst blijft hetzelfde.
 • De eerste 10 jaar zijn de vergoedingen voor het grondgebruik ongeveer 4% van het beschikbaar gemaakte geld.
 • Als de huuropbrengsten hoger zijn geeft dat vanaf dag 1 een positieve cashflow.
 • Met de cashflow wordt de onroerend goed portefeuille uitgebreid waarbij GrondVrij opnieuw de grond voor zijn rekening neemt.
 • Zo ontstaat een portefeuille katalysator waarmee de groei versnelling van de portefeuille exponentieel is en het rendement van de belegger substantieel verbetert.

We kunnen dit model toepassen op onroerend goed portefeuilles met een diversiteit aan onroerend goed categorieën. Het idee is ontstaan rond een portefeuille met bestaande appartementen en woningen. Inmiddels zijn we ook aan het positioneren bij nieuwbouw waarbij GrondVrij de grond koopt van de particuliere belegger die zelf de opstal houdt en verhuurt.

Daarnaast komt de “tweede woning” op een andere manier in beeld. Waar we met Casimmo, onze partner in België, de grond van de “eerste woning” gebruiken om “de tweede” mogelijk te maken, gaan we met Financieel Inzicht op een echte GrondVrij manier tegen de mogelijkheden van de tweede woning aankijken. Zo krijgen we met een Financieel Inzicht als partner de “kennis en ervaring” in huis om het GrondVrij concept ook in de recreatiemarkt te gaan plaatsen.

GrondVrij- maakt steeds meer mogelijk!

GrondVrij en Ditters Makelaars tekenen partnerovereenkomstGepubliceerd 12 nov 2014 - 10:07

Ditters_GrondVrij

Ditters Makelaars is een toonaangevend makelaarskantoor in de regio Ede Veenendaal met een financieel advies balie die altijd op zoek is naar verbreding en vernieuwing van het advies aanbod.

Met GrondVrij krijgt Ditters Makelaars een nieuw product waarmee de generatie van 55 jaar en ouder de mogelijkheid krijgt een flink deel van de overwaarde van hun woning te verzilveren zonder daarbij te moeten verkopen en verhuizen.

Zo komt aanvulling op pensioen, inkoop zorg, verbetering woning tot aankoop 2e huis, boot of maken van verre reis in een keer heel dichtbij.

Ditters Makelaars en GrondVrij – samen meer mogelijk maken!

 

GrondVrij en appartementenGepubliceerd 6 nov 2014 - 13:58

appartementen

Op de 50+ beurs hebben we van een flink aantal bezoekers de vraag gekregen of GrondVrij ook werkt voor appartementen. Het antwoord toen was, dat het concept was ontwikkeld voor huizen en niet zozeer voor appartementen, maar dat we zouden kijken hoe we het kunnen aanpassen.

We hebben dit inmiddels besproken met Olenz notarissen. Het antwoord kan nu zijn dat het concept ook werkt voor appartementen. Uiteraard moeten het appartementen zijn waarbij de grond onderdeel vormt van de de eigendom en overwaarde. Daarnaast moet de zogenaamde “splitsingsakte” de ruimte bieden om de grond van het appartement te splitsen en aan derden te verkopen.

Als dat het geval is en er is verder sprake van het zich vinden in de criteria die we voor onze doelgroep hebben gedefinieerd, dan kunnen we het GrondVrij concept toepassen. Daarmee kan GrondVrij voor een nieuwe groep eigenaren met substantiele overwaarde meer mogelijk maken.

 

GrondVrij maakt grondwaarde contant beschikbaarGepubliceerd 4 sep 2014 - 16:16

De overwaarde van je huis contant maken is best lastig zonder meteen je hele huis te moeten verkopen. Grond Vrij heeft de oplossing. Het bedrijf gaat van start na een succesvolle campagne op Symbid.

Vroeger kon je de overwaarde van je woning gewoon in een nieuwe hypotheek gieten en er vrolijk een auto of een boot van kopen. Maar sinds dat aan banden is gelegd, zijn er voor veel mensen van 55 jaar en ouder vrijwel geen mogelijkheden om overwaarde contant beschikbaar te maken.

Ondernemer Kees van den Bovenkamp stuitte hier twee jaar geleden op toen zijn schoonouders overwaarde op hun woning wilden benutten. Dat ging eigenlijk niet, zo bleek. Dat bracht Van den Bovenkamp op een idee. Hij ging zelf een concept in elkaar sleutelen om het probleem te tackelen.

Woningmarkt

Na 20 jaar als interim-manager gewerkt te hebben in de diverse sectoren, zag hij een mogelijkheid om een eigen bedrijf op te richten. ‘Samen met mijn zoon ben ik gaan zoeken naar hoe we dit moesten aanpakken. We zijn zes maanden bezig geweest. Er komt veel bij kijken. Banken, makelaars, de AFM, noem maar op.’

In januari 2013 was het concept klaar, maar toen zakte de woningmarkt nog steeds. Waardes tuimelden dusdanig dat Van den Bovenkamp besloot om zijn idee even in de ijskast te zetten. In augustus van dat jaar ging het transactievolume op de woningmarkt weer dusdanig omhoog dat Grond Vrij verder voltooid kon worden.

Contanten beschikbaar

Het concept behelst dat Grond Vrij de grond van een woningeigenaar koopt, zodat die eigenaar de waarde van zijn grond in contanten krijgt en kan gebruiken voor andere doeleinden. Je maakt je eigen geld dat vast zit vrij beschikbaar, zodat je niet bij de bank hoeft te lenen.

De overeenkomst bevat een recht van terugkoop. Omdat voor de transactie met Grond Vrij de bestaande hypotheek in feite moet worden opengebroken, moet de hypotheekleninggevende bank betrokken worden.

Het verdienmodel bestaat uit de beheervergoeding nadat de grond is aangekocht en een marge als de grond weer wordt teruggekocht. Voor dat laatste hanteert Grond Vrij door het CBS gepubliceerde indexaties.

Voor lange termijn

Het is taaie kost, maar de rekensom leert dat door de kosten die aan de transactie verbonden zijn, het concept vooral interessant is voor woningeigenaren met een horizon van zeker 10 tot 20 jaar. Bij een kortere periode wegen de kosten te zwaar. Die kosten zijn volgens Van den Bovenkamp vanaf 3 jaar met gemiddeld 8,3 procent, vergelijkbaar met consumptief lenen bij de bank, en zakken daarna naar gemiddeld 5 procent vanaf 10 jaar.

Het concept behelst dus het contant maken van geld dat je eigenlijk al hebt, maar dat vast zit in je huis. Het is zeker niet voor iedereen geschikt, en dat komt niet alleen door de kosten. Grond Vrij hanteert strenge criteria. De overwaarde moet minimaal 55% zijn, en de grondwaarde moet minimaal 30-35% van de totale woningwaarde zijn. Na de transactie moet de financieringsgraad van het overblijvende deel 60-65% bedragen. ‘We gaan altijd eerst om tafel zitten en kijken of het past bij de huiseigenaar. Soms blijkt dat het niet kan.’

Huiseigenaren die vóór 1995 kochten, hebben doorgaans wel overwaarde. De kopers van na 2005 zijn wat overwaarde betreft in de knel gekomen. Van den Bovenkamp schat de doelgroep voor Grond Vrij in Nederland op ruim 130.000 woningeigenaren, uitgaande van cijfers uit de hypotheekmarkt. ‘En dat is een conservatieve inschatting.’

Campagne op Symbid

Grond Vrij heeft afgelopen week een campagne op Symbid succesvol afgerond. Er is 190.000 euro opgehaald om de aanvangsinvesteringen te kunnen doen: het juridisch platform afronden en de pijplijn opbouwen. ‘Vanaf nu is het zaak om het partnernetwerk op te bouwen om investeerders te vinden die het geld investeren waar wij de grondaankopen van gaan doen, zoals corporate finance consultants die transacties begeleiden en daardoor zien waar er vermogen vrijkomt. Dat kunnen vermogensbeheerders zijn en later, bij voldoende volume, de pensioenfondsen.’

Van den Bovenkamp verwacht vanaf december de eerste transacties. In de tweede fase mikt Grond Vrij op 810.000 aan investeringskapitaal. Daar stopt het niet, want Van den Bovenkamp wil uiteindelijk na een paar jaar nog ruim een miljoen euro ophalen om voldoende buffer te hebben voor grondaankopen.

 

GrondVrij op 50PlusBeursGepubliceerd 9 sep 2014 - 12.50

De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers en biedt van 16 t/m 20 september 2014 de 100.000 bezoekers 6 hallen met informatie, amusement en voordeel. Met 600 stands, workshops en presentaties.

GrondVrij is erbij! http://www.50plusbeurs.nl/