Alles is klaar, we kunnen starten…

Na soms jaren voorbereiding is het dan eindelijk zover. Er is grond aangekocht of er is in ieder geval overeenstemming over prijs en overdracht. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Er is een aannemer gevonden die past bij de begroting en de omgevingsvergunning is vaak al verstrekt. Alles is klaar.

Maar dan, funding van de startfase…..een uitdaging.

Bancair financieren …wat betekent dat voor uw vrijheid van handelen, niet alleen op dit project maar voor uw bedrijf in het algemeen?

Een partner vinden …wat betekent dat voor uw marge? Zijn dan al die jaren van voorbereiding nog wel de moeite waard geweest als de marge is verdeeld?

Eigen middelen inzetten…wat betekent dat voor de ruimte om volgende projecten voor te bereiden?

Eerst genoeg woningen verkopen …de kost gaat voor de baat uit maar kan dat er nog bij en zou het niet makkeljker verkopen als de bouw al is gestart?

GrondVrij maakt het makkelijk.

Als het project de GrondVrij zekerheden biedt, kan er zo’n 30% van de projectwaarde worden vrijgemaakt. Ruim genoeg om het project los te trekken en de verkoop op gang te brengen. Zo kunt u eigen middelen voor andere zaken gebruiken.

En de kosten?
“Een project ontwikkelen heeft meestal alleen zin als de marge die overblijft de moeite waard is. Dat uitgangspunt is met inzet van GrondVrij niet anders. Samen met de ontwikkelaar bepalen we per project de optimale combinatie van beschikbare middelen en daarmee samenhangende kosten, zodat de marge die overblijft op het einde van het project wordt gemaximaliseerd.”

Zo hoeft starten geen uitdaging te zijn.