Onze missie

De nieuwe financiële partner worden voor projectontwikkelaars. Een partner die meer mogelijk maakt met als basis de tijdelijke eigendoms overdracht van grond. Met de daarbij behorende zekerheden van bloot eigendom kan het merendeel van de marge blijven waar die hoort, bij de ontwikkelaar.

Daarnaast willen we voor vermogenden de logische invulling worden van het laag risico deel van de portefeuille. Laag risico met rendement, dat is waar Grondvrij voor staat.

Als laatste moet het succes van de eerste twee leiden tot vrijmaken van woningwaarde voor individuele woningeigenaren en particulier onroerend goed beleggers.

Doelgroepen aan de kant van ontwikkelaars:

 • We kennen daarin 4 segmenten
  • Reguliere woningbouw – de achterstand is groot en het aanbod in het midden segment vertoont een schrijnend tekort.
  • Leisure – hoogwaardig recreatief onroerend goed met waarde die blijvend is en voor velen een prima manier om een waardevaste aanvulling op pensioen te realiseren in combinatie met genieten van een tweede woning
  • Zorgcentra – woongemeenschappen waarin het nieuwe wonen wordt neergezet met een mix van jong en oud en een combinatie van wonen en zorg.
  • Conversie van gebouwen – kantoren, kazernes, ziekenhuizen of scholen die kunnen worden getransformeerd naar een woonfunctie en daarmee invulling kunnen geven aan de inhaalslag die nodig is op het gebied van huisvesting, zowel voor ouderen als voor starters en studenten.

Doelgroepen aan de kant van investeerders:

In zijn algemeenheid geldt dat elke investeerder die met een laag risicoprofiel een substantieel beter rendement wil dan dat van staatsobligaties of spaardeposito’s behoort bij de doelgroepen van GrondVrij. Dat zijn er nogal wat en we hebben ze onderverdeeld in:

 • Institutionele investeerders – met name pensioenfondsen
 • Family offices – beheerders van familie kapitaal
 • Individueel vermogenden

Zij lenen geld aan GrondVrij in ruil voor een vast rendement en hebben daarbij de prettige zekerheid dat het geleende geld gebruikt wordt voor aankoop van grond waarvan de afgesproken terugkoopwaarde voldoende is om geleend geld terug te betalen.

Zo hebben we een missie die staat en hanteren we de volgende kernwaarden:

Eerlijk delen – het moet voor alle betrokken partijen de moeite waard zijn
Voorspelbaar – toekomstige verplichtingen moeten duidelijk zijn
Zekerheid – er moet altijd dekking zijn om leningen terug te betalen
Transparant – 100% inzicht in ontwikkeling van waarden en vergoedingen.

En dat alles wordt gedragen door gedrevenheid. Een bedrijf met een missie!