Visie

In Nederland ligt een bedrag van 600 miljard euro. Ongebruikt. Overwaarde van onze woningmarkt, opgebouwd door:

  • de 55+ generatie – verantwoordelijk geleefd, schulden afgelost en nu geconfronteerd met verhoging pensioenleeftijd, lagere pensioenen en lastenverzwaringen, of simpelweg met tijd en zin om leuke dingen te doen.
  • beleggers in onroerend goed die in het verleden hebben aangekocht en nu de portefeuille waarde willen gebruiken.

Twee groepen met veel overwaarde. Allebei met een probleem. Hoe maak je het vrij?

Banken kunnen niet of nauwelijks. Door regelgeving en roep om ruimere buffers, is de ruimte die ze hebben om krediet te verlenen beperkt of niet aanwezig. Ook institutionele beleggers zitten in een spagaat: geld langduring hypothecair vastzetten beneden de 4% veroorzaakt tekorten op termijn.

Zo hapert het systeem en zit die 600 miljard euro muurvast.

Datzelfde probleem doet zich voor bij projectontwikkeling. Van agrarisch of industrieel gebruik naar woonbestemming met omgevingsvergunning neemt grond enorm in waarde toe. Jaren van procedures, ontwerpen en onderhandelingen worden terugverdiend met waardestijging. Maar ook hier geldt: hoe krijg je het vrij? Hoe kan de waarde worden ingezet om de ontwikkeling nu ook te realiseren?

Bizar. Terwijl miljarden aan waarde werkeloos ligt te wachten en miljarden aan beschikbaar vermogen op zoek is naar rendement, is er in Nederland grote behoefte aan economische groei.

GrondVrij lost een deel van dit probleem op door grond te kopen van ontwikkelaars, particulier onroerend goed beleggers en individuele eigenaren. Daarmee wordt waarde vrijgemaakt voor ontwikkeling, uitbreiden van portefeulles of verduurzaming van woning of welzijn van ouderen in de thuissituatie. De benodigde gelden worden door GrondVrij geleend van investeerders. Met de zekerheden van grond levert GrondVrij een risico arm rendement dat wel bijdraagt aan doelstellingen voor de lange termijn.

GrondVrij, de nieuwe financiële partner, die woningwaarde laat werken.