Visie

In Nederland ligt een bedrag van 600 miljard euro. Ongebruikt. Overwaarde van onze woningmarkt, opgebouwd door:

  • de 55+ generatie – verantwoordelijk geleefd, schulden afgelost en nu geconfronteerd met verhoging pensioenleeftijd, lagere pensioenen en lastenverzwaringen, of simpelweg met tijd en zin om leuke dingen te doen.
  • beleggers in onroerend goed die in het verleden hebben aangekocht en nu de portefeuille waarde willen gebruiken.

Twee groepen met enorm veel overwaarde. Allebei met een probleem. Hoe maak je overwaarde vrij?

Banken kunnen niet of nauwelijks. Door regelgeving en roep om ruimere buffers, is de ruimte die ze hebben om krediet te verlenen beperkt of niet aanwezig. Ook institutionele beleggers zitten in een spagaat: geld langduring vastzetten beneden de 4% veroorzaakt tekorten op termijn.

Zo hapert het systeem en zit die 600 miljard euro muurvast.

Datzelfde probleem doet zich voor bij projectontwikkeling. Van agrarisch of industrieel gebruik naar woonbestemming met bouwvergunning neemt grond enorm in waarde toe. Jaren van procedures, ontwerpen en onderhandelingen worden terugverdiend met waardestijging. Maar ook hier geldt: hoe krijg je het vrij? Hoe kan de waarde worden ingezet om de ontwikkeling nu ook te realiseren?

Bizar. Terwijl miljarden aan waarde werkeloos ligt te wachten en miljarden aan beschikbaar vermogen op zoek is naar rendement, is er in Nederland grote behoefte aan economische groei.

GrondVrij wil een stuk van dit probleem oplossen. We beginnen met de grond te kopen van ontwikkelaars. Daarmee wordt waarde vrijgemaakt voor ontwikkeling en met de zekerheden van bloot eigendom krijgen investeerders die lenen aan GrondVrij een risico arm rendement dat wel bijdraagt aan doelstellingen voor de lange termijn.

In tweede termijn volgt aankoop van grond van ouderen en particulier onroerend goed beleggers met hypotheekvrije woningen.

GrondVrij, de nieuwe financiële partner, die woningwaarde laat werken en groei stimuleert.