GrondVrij koopt grond, de ontwikkelaar bepaalt…

In ruil voor de grond maakt GrondVrij een deel van de projectwaarde beschikbaar. Daarbij krijgt de ontwikkelaar het recht de grond te gebruiken en weer terug te kopen.

Beide rechten zijn overdraagbaar en niet beperkt in tijd.

Afspraken die we met de ontwikkelaar maken gelden dus ook voor een eventuele koper die de grond wil blijven gebruiken in plaats van wil bezitten.

En ook als er woningen opgeleverd worden zonder dat er is verkocht, kan de ontwikkelaar de grond blijven gebruiken in plaats van terugkopen. De ontwikkelaar bepaalt.

We spreken van tevoren af wat de kosten van het grondverbruik zijn en tegen welke waarde kan worden teruggekocht. We spreken ook af hoe de gebruiksvergoeding en terugkoopwaarde in de toekomst worden berekend.

Zo heeft de ontwikkelaar 100% inzicht in zijn kostenplaatje en houdt controle over terugkoop van de grond of voortzetting of overdracht van gebruiks- en terugkooprecht.

Met teruglevering van grond blijft het project normaal verkoopbaar.