Zorgvuldigheid en toezicht

Bij de ontwikkeling van het GrondVrij concept is zorgvuldigheid de leidraad geweest.

Met Olenz notarissen is tot de laatste punt van de leveringsakte samengewerkt om met de door notarissen en banken ontwikkelde versie als basis  de Grondvrij leveringsakte te ontwikkelen.

Vervolgens zijn met FINNIUS advocaten, gespecialiseerd in financieel toezicht en vergunningplicht, zowel de overeenkomsten,  leveringsakte als informatiemateriaal doorgenomen en waar nodig aangepast om ervoor te zorgen dat GrondVrij opereert binnen de daarvoor gestelde regels.

Op basis van die regels is GrondVrij niet vergunningplichtig en staat ook niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.afm.nl

Zo is GrondVrij met zorgvuldigheid in het vaandel uit de startblokken gekomen maar neemt ook sindsdien zorgvuldigheid en de regels uit de Wet oneerlijke handelspraktijken serieus.

Als invulling daarvan is er met betrekking tot individuele transacties een intern toezicht programma gedefiniëerd waarbinnen gestructureerd wordt getoets of grondtransacties die GrondVrij wil aangaan voldoen aan hetgeen in overeenkomsten is afgesproken.