Rendement rond 6%Laat woningwaarde werken

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan

Grondkavels met een onherroepelijk bestemmingsplan voor wonen hebben waarde. GrondVrij onderkent dat en laat die waarde werken. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen 30%-40% van te realiseren VON waarde vrij maken.

Met doorlooptijden van gemiddeld 6-18 maanden krijgen ontwikkelaars zo de financiële ruimte om grondposities aan te kopen, hun project verkoopklaar te maken en woningen te verkopen. De ontwikkelaar betaalt GrondVrij een grondgebruiksvergoeding totdat er verkocht is en er geleverd moet worden. GrondVrij levert dan de grond weer terug tegen de terugkoopwaarde die bij aankoop is afgesproken.

Beleggen in grond via GrondVrij

Zo zijn er ontwikkelaars die projectwaarde willen vrijmaken terwijl spaarders en beleggers op zoek zijn naar rendement op hun vermogen.

GrondVrij brengt hen samen rond aankoop van grond als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

•    er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan
•    het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
•    met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
•    er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.

Heeft u spaargeld of vermogen en zoekt u een solide rendement en relatief korte looptijd, dan heeft u de mogelijkheid om te participeren in projecten van GrondVrij. Uw rendement bestaat uit drie componenten:

Samen 6% per jaar bij een doorlooptijd van 12 maanden. Een relatief korte termijn positie. U kunt bij elke teruglevering uw inleg terugkrijgen of herinvesteren. U beslist. Zo houdt u controle over uw portefeuille.

Risico?

GrondVrij blijft verantwoordelijk voor terugbetaling van uw investering, ongeacht wat er met de grondpositie gebeurt. En als extra zekerheid kan er ten gunste van de investeerder eerste recht van hypotheek gevestigd worden op de grondpositie.  Daarmee is het risico dat overblijft beperkt tot:

tijd – de doorlooptijd kan langer zijn dan verwacht;
samenloop – als ontwikkelaar niet meer aan verplichtingen kan voldoen EN GrondVrij niet meer aan verplichtingen kan voldoen EN de grondwaarde daalt, EN/OF de terugkoopwaarde wordt gerealiseerd tegen “koude” grondprijs zonder projectwaarde, kan deze te laag zijn om de volledige lening terug te betalen;

Opgemerkt wordt wel dat grondprijzen traditioneel minder schommelen dan andere financiële waarden. Daarnaast is de doorlooptijd van GrondVrij posities kort en overzichtelijk en geeft de huidige woningmarkt weinig reden een grondprijsdaling te verwachten.

Bent u geïnteresseerd in een rendement van rond de 6%, neem dan contact op door te mailen naar info@grondvrij.nl of neem telefonisch contact op met Grondvrij via +31(0)6 53982427.