GrondVrij laat woningwaarde werken

Woningen hebben waarde. Dat begint al met bestemmingsplan en vergunning, groeit met bouwen en beweegt na oplevering mee met de ontwikkeling van de woningmarkt. Daarom kan GrondVrij meer mogelijk maken bij zowel woningen die nog moeten worden gebouwd als bij bestaande woningen. Zo wordt bij projecten de waarde al aan het werk gezet met GrondVrij ontwikkelen en krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om woningwaarde te verzilveren met GrondVrij wonen.

GrondVrij ontwikkelen GrondVrij wonen GrondVrij Investeren

Als een lening geen optie is……dan is GrondVrij de aangewezen partner.

GrondVrij koopt de grond en maakt tot 40% van de project- of woningwaarde beschikbaar:

  • het project kan daarmee volgens afgesproken plan worden ontwikkeld
  • de woningeigenaar mag het na aflossing van eventuele restschuld vrij besteden.

Daarnaast krijgen zij het recht van grondgebruik.

Daarmee kan de ontwikkelaar ontwikkelen en de woningeigenaar blijven wonen. Voor dat gebruik betalen zij een maandelijkse vergoeding.

Om ervoor te zorgen dat bij latere verkoop de woning “normaal” verkocht kan worden krijgen zij ook een recht van terugkoop. Daarmee kan opstal en grond weer worden samengevoegd en kan de woning tegen gangbare marktprijs worden verkocht.