GrondVrij laat woningwaarde werken

Woningen hebben waarde. Dat begint met bestemmingsplan en vergunning, groeit met bouwen en beweegt na oplevering mee met de ontwikkeling van de woningmarkt. GrondVrij koopt grond van woningen die worden of zijn gerealiseerd en maakt zo waarde vrij. Zo wordt bij projecten de waarde al aan het werk gezet bij de ontwikkeling. Voor aankoop van grond leent GrondVrij tegen een vaste rente van 4%. Met eigendom van grond op de balans is lenen aan GrondVrij een zekere investering met degelijk rendement die past in elke portefeuille.

Ontwikkelen met GrondVrij Investeren met GrondVrij

Als een lening geen optie is……dan is GrondVrij de aangewezen partner.

GrondVrij koopt de grond en maakt een deel van de projectwaarde beschikbaar. Daarmee wordt het project volgens afgesproken plan ontwikkeld. De ontwikkelaar houdt het recht van

grondgebruik en krijgt een recht van terugkoop. Hij betaalt een vergoeding voor het gebruik van grond en bij oplevering van de afgesproken projectfase kan de grond weer worden teruggekocht.

 • Als alles klaar is om te starten.....

Hoe werkt het?

We beginnen met de GrondVrij projectwaarde, te bepalen op basis van:

 • aantal te realiseren woningen en verwachte verkoopprijzen
 • en het aandeel van de ontwikkelaar in het project.

Vervolgens wordt het financiele plaatje ingevuld:

 • het bedrag wat GrondVrij vrij maakt om mee te werken
 • en de kosten waar de ontwikkelaar mee moet rekenen
  • bijdrage transactiekosten
  • de vergoeding voor het grondgebruik
  • en de bij teruglevering te betalen terugkoopwaarde

Zo weet de ontwikkelaar van te voren exact waar hij aan toe is.

Als dat past kijken we naar de GrondVrij zekerheden:

 • de planwaarde van de grond
 • het bedrag dat overblijft voor het bouwen
 • de bouwtermijnen die beschikbaar komen
 • hoeveel nodig is om GrondVrij projectwaarde te realiseren
 • hoeveel verkocht moet zijn om 100% te kunnen leveren

Als dat klopt kunnen we zaken doen:

 • we spreken af wat er nog gedaan moet worden om te starten
 • als dat is geregeld wordt het GrondVrij geld in depot gestort
 • samen met bouwtermijnen wordt het gebruikt voor realisering

Bij oplevering van eenheden kan de bijbehorende grond weer worden teruggekocht. Terugkopen is overigens niet verplicht. Zowel het gebruiks- als terugkooprecht is overdraagbaar en onbeperkt in de tijd.

1. Splits waarde in grond en opstal

Stap 1: Na ondertekening van intentieverklaring wordt taxatie opgemaakt en definitieve waarde vastgesteld. Bij blijvend akkoord gaan we naar stap 2.

2. Maak waarde vrij met verkoop van grond

Stap 2: De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de notaris en het afgesproken bedrag wordt in depot gestort. Met aanvulling van bouw-termijnen wordt depot gebruikt voor realisering van het project conform overeengekomen projectplan.

3. Voeg grond en opstal weer samen

Stap 3: De ontwikkelaar maakt gebruik van het terugkooprecht . Grond en gerealiseerde opstal worden weer samengevoegd.