GrondVrij in 7 stappen

Nummering GV-01U wilt graag weten wat GrondVrij voor u kan betekenen

Nummering GV-02 Na een persoonlijk gesprek doen wij u een voorstel om de grond te kopen

Nummering GV-03 U ondertekent de intentieverklaring waarna de makelaar komt taxeren

Nummering GV-04 We maken een concept koopovereenkomst en nemen deze met u door

Nummering GV-05 U tekent de overeenkomst en we maken afspraken voor overdracht bij de notaris

Nummering GV-06 De overdracht vindt plaats bij de notaris

                                       – U blijft eigenaar van de opstal

                                       – U krijgt het gebruiksrecht van de grond

                                      – U betaalt voor het gebruik jaarlijks een redelijke vergoeding

Nummering GV-07

Grond en opstal worden op uw initiatief weer samengevoegd als u – of uw opvolger – dat wil. Maar u bent daar op geen enkel manier toe verplicht.