template_animatie_briefgeld

Wat doet GrondVrij?

GrondVrij maakt overwaarde vrij door de grond die bij uw woning hoort van u te kopen. U blijft eigenaar van het huis en u mag de grond net zolang gebruiken als u wilt. Voor het gebruik van de grond moet u een jaarlijkse vergoeding betalen.

Als u later uw huis toch wilt verkopen kan de grond gewoon weer worden meeverkocht. En als een eventuele koper liever de grond blijft huren kan dat ook. De afspraken die we met u maken gelden ook voor hem of haar.

U mag ook, wanneer u dat wilt, zelf de grond terugkopen. U bepaalt. Zo bent u weliswaar geen eigenaar van de grond meer, maar als eigenaar van het huis bepaalt u nog wel wat er met de grond gebeurt.

Hoeveel overwaarde kan ik vrijmaken en wat kost dat?

Om dat te bepalen beginnen we met het laten opmaken van een NWWI taxatie. Een onafhankelijk taxateur bepaalt daarmee de waarde van de woning.

  • Vervolgens splitsen we die waarde in opstal en grond
    • 55% wordt toegekend aan opstal en blijft van u
    • 45% wordt toegekend aan grond
  • En dan heeft u de keus:
    • Wilt u maximaal contant maken, dan is voor U GrondVrij Wonen PLUS de oplossing – u maakt tot bijna 40% van uw woningwaarde contant
    • Kiest u voor een minimale maandlast dan is GrondVrij Wonen het passende product en wordt ruim 30% van uw woningwaarde contant gemaakt

Van het bedrag dat beschikbaar komt gaat nog wel een kleine bijdrage transactiekosten af.
Als er nog restschuld is moet die met de opbrengst worden afgelost. Wat overblijft mag u vrij besteden

Als u de grond verkoopt, verandert u van eigenaar in gebruiker. Daar betaalt u maandelijks een gebruiksvergoeding voor. Deze vergoeding wordt berekend als % van de grondwaarde.

Wat dat betekent met GrondVrij Wonen PLUS en GrondVrij Wonen ziet u in het onderstaande rekenvoorbeeld

NB: bij GrondVrij Wonen PLUS kan het % worden aangepast aan de ontwikkeling van de rentestand