Taxaties

Van Dijk - Van Essen Makelaars

Het is zowel voor de ontwikkelaar/woningeigenaar  als voor Grond Vrij van belang dat er duidelijkheid is omtrent woningwaarde. Partijen moeten het dan ook eens zijn dat de waarde deskundig is vastgesteld.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Van Dijk – Van Essen makelaars is een middelgroot NVM makelaarskantoor dat met een realistische visie op de woningmarkt en heldere werkwijze een grote en vaste klantenkring heeft opgebouwd. Met deskundige medewerkers en het uitstekende NVM netwerk wordt gecoördineerd dat door heel Nederland de projecten/woningen worden getaxeerd conform de NWWI of daarmee gelijkwaardige normen.

Voor taxaties in het buitenland wordt gebruik gemaakt van locale taxateurs waarbij VanDijkvanEssen makelaars waar mogelijk en zinvol bij de seletie zal worden betrokken.