Taxaties

Het is zowel voor de investeerder, de woningeigenaar als voor Grond Vrij van belang dat er duidelijkheid is omtrent woningwaarde. Partijen moeten het dan ook eens zijn dat de waarde deskundig is vastgesteld.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.