Welke zekerheid biedt GrondVrij?

Uw zekerheid rust in de mate waarin GrondVrij in de toekomst in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Die zekerheid is ingebouwd in het GrondVrij concept.

 • Het bedrag dat GrondVrij leent om aankoop mogelijk te maken is nooit hoger dan 40% van de waarde van de (te ontwikkelen) woningen of appartementen waarvan GrondVrij de grond koopt.

 • Voor elke aankoop is er een afgesproken terugkoopwaarde die voldoende is om het bedrag dat is geleend weer terug te betalen.

 • Om er zeker van te zijn dat de terugkoopwaarde kan worden gerealiseerd koopt GrondVrij alleen als de woning of het project niet belast is met hypothecaire zekerheid.

 • In de leveringsakte wordt vastgelegd dat de voorwaarden die zijn afgesproken bij aankoop ook bij latere doorverkoop weer moeten worden meegenomen.

 • In geval van projectontwikkeling is het daarnaast van belang te controleren dat het beschikbaar gemaakte bedrag daadwerkelijk wordt gebruikt om de projectwaarde als zekerheid te realiseren.
  • Zo kan zekerheid in de vorm van een saldo op de derden rekening van de notaris veranderen in zekerheid middels gerealiseerde projectwaarde.
  • Dit saldo, of delen daarvan, wordt door GrondVrij dan ook niet eerder vrijgegeven dan nadat is vastgesteld dat de besteding van middelen overeenkomt met hetgeen is afgesproken en de uitgave als zodanig door GrondVrij is geautoriseerd.

 • Om zeker te stellen dat alle transacties aan het bovenstaande voldoen heeft GrondVrij een intern Toezicht Programma. Een team van professionals met mogelijk vertegenwoordigers van investeerders toetst of het GrondVrij concept correct is toegepast.

Zo blijft het concept op zijn plek, ongeacht wie wanneer woningeigenaar, ontwikkelaar, of grondeigenaar is, en biedt het de zekerheid:

 • dat afgesproken terugkoopwaarde voldoende is om aangetrokken leningen ook terug te betalen
 • dat vrije woning- of projectwaarde voldoende is om de terugkoopwaarde te realiseren.

GrondVrij  – ZEKERHEID met hoofdletters.