Welk rendement biedt GrondVrij?

GrondVrij biedt minimaal 2% punten meer dan het effectief rendement op 10 jarige Nederlandse staatsleningen. Het % dat we afspreken aan het begin blijft het % tot het einde van de looptijd en wordt tussentijds niet gewijzigd. Helder en duidelijk, daar houden we van. En absoluut de moeite waard. Wat betekent dat op dit moment?

Een vast rendement van minimaal 4%

Jawel, 4%. Een deftig rendement op een begrijpelijke investering.
Grond loopt niet weg en valt niet om.En erfpacht heeft altijd een eigenaar.
Dus beschikt GrondVrij altijd over een geldstroom uit vergoedingen voor grondgebruik.
Daarmee kan rente worden betaald. Zo simpel is het.

En in het buitenland?
In plaats van gebruiksvergoeding voor grond krijgen we daar een vergoeding voor management van de rechtspersoon. De parameters zijn hetzelfde. Dus ook hier een voortdurende stroom van inkomsten.

Betaling rente

De rente wordt achteraf per kalender kwartaal betaald.
Een gezonde cashflow met regelmatige zichtbaarheid van rendement op uw investering.