GrondVrij is flexibel

De doorgaans korte duur van projectontwikkeling geeft GrondVrij de ruimte voor ongekende flexibiliteit bij het afspreken van looptijden van de leningen die worden aangegaan. We hebben dan ook geen minimum of maximum looptijd. In onderling overleg bepalen we wat past.

Dynamische looptijd

Projecten groot of klein, voor allemaal geldt dat het aantal verkochte eenheden toeneemt gedurende het project. Als de bouw gaat beginnen is de levering van grond vaak de eerste transactie die plaatsvindt tussen ontwikkelaar en koper. Dat is dan ook het moment dat GrondVrij de afgesproken terugkoopwaarde ontvangt en daarmee ruimte krijgt om te herinvesteren of bestaande leningen af te lossen.

Zo kan elke investeerder op elk gewenst moment aangeven dat hij of zij in aanmerking wil komen voor vervroegde aflossing met de opbrengst van teruggeleverde grond. We hanteren daarbij “wie het eerst komt, die het eerst maalt” en verdelen zo de ontvangen terugkoopwaarde over investeerders of gebruiken het in nieuwe GrondVrij projecten als er terugkoopwaarde overblijft,

Solide in zekerheden, vast in rendement MET dynamiek in de looptijd voor wie dat wenst.