AanmeldformulierVoor de individuele woningeigenaar

Na het persoonlijk gesprek, en natuurlijk alleen als u dat wilt, gaan we u een voorstel doen.
Daarvoor hebben we de gegevens nodig zoals op het formulier hieronder aangegeven.
Als u wilt, kunt u die nu al opgeven. Dan kunnen we het gesprek al wat concreter maken met
voorbeelden op basis van uw eigen gegevens. Uiteraard wordt er vertrouwelijk mee omgegaan.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt voor berekeningen door GrondVrij zelf.