Zo lang mogelijk zelfstandig blijven

In vertrouwde omgeving – samen – geen eenzaamheid- wel privacy.
Tot nu een wens van velen. Met alle wijzigingen in de zorg al gauw pure noodzaak.
Zelf inkopen van zorg, hulp door kinderen of vrienden – het gaat er bij horen.

We zijn dat met z’n allen aan het invullen met een combinatie van:

 • Aanpassing van de woning zodat “langer samen thuis blijven” mogelijk wordt.
 • Particulier inkopen van zorguren als “indicaties tekort schieten”.
 • Plaatsen van mantelzorgwoningen met kinderen of vrienden dichtbij om bij te springen.

Structurele oplossingen, linksom of rechtsom, kosten al gauw €100.000 of meer:

Met GrondVrij kan overwaarde worden vrijgemaakt.
Op een huis van €325.000 ,zonder hypotheek, al ruim €100.000.

 • Zo kan bijvoorbeeld een mantelzorgwoning worden gekocht voor de ouderen. Kinderen/vrienden huren de hoofdwoning en zijn zo altijd in de buurt. De ouderen houden aan de huur elke maand ruim geld over voor inkoop zorg.
 • Of de woning wordt alleen aangepast. Het restant van de overwaarde is beschikbaar voor een meerjarenbudget inkoop zorg.

Financiele oplossingen die werken, maar zorg is meer dan een financieel plaatje. Daarom bouwt GrondVrij aan een netwerk van partners – professionele partijen die samen met de woningeigenaar invulling geven aan een optimale zorgoplossing met een horizon die past:

 • ontzorgers in de zorg -die van A tot Z begeleiden
 • aanbieders van mantelzorgwoningen
 • specialisten voor woningaanpassingen
 • aanbieders van overige zorgdiensten

GrondVrij en Zorg Partners – waar “zo lang mogelijk zelfstandig blijven” samen wordt ingevuld.

088zorgkamer - zorgwoning - zorgbouwSamen zorgen voor morgen

Langer thuis wonen is steeds nadrukkelijker bepalend voor invullen van zorg. Maar elke situatie is anders en vraagt om een eigen oplossing. Van een eenvoudige zorgkamer tot een volledig zelfstandige unit of voor een oplossing die langer thuis ook mogelijk maakt in niet gelijkvloerse situaties.

Bij Prefab Unitbouw hebben ze dat begrepen.  Vanuit een professionele organisatie wordt onder de 088zorg labels met klantgerichte service een palet van kwalitatief uitstekende oplossingen aangeboden. En ook de prijstechnische kant draagt bij aan “langer thuis”.

Samen zorgen voor morgen. Comfort van een eigen huis . Nabijheid van vrienden, buren  en bekenden. Dat mogelijk maken, samen met u,  is waarin GrondVrij en Prefab Unitbouw elkaar vinden en aanvullen.

www.088zorgbouw.nl     www.088zorgkamer.nl     www.088zorgwoning.nl

ZorgwonenWonen ontzorgt

Het “wonen zelf” gebruiken als onderdeel van het zich comfortabel en veilig voelen in de woonomgeving. Dat doet Zorgwonen met een integraal concept dat zorgdraagt voor wonen, zorg op afstand en gebruik van domotica met gevoel voor beleving.

 • Bouwkundig is er een scala van mogelijkheden om in te spelen op uw persoonlijke situatie.
 • Inbraak- en brandbeveiliging wordt ingezet om het fysieke gevoel van veiligheid vast te houden.
 • Een zorgcentrale kan discreet toezicht houden op uw welzijn met bijvoorbeeld hulpmiddelen om medicijngebruik in de gaten houden.
 • Voor zorgvraag op het gebied van gezelschap, hulp of verpleging kan Zorgwonen schakelen met partners.

Comfortabel, veilig en vertrouwd
Zorgwonen vult dat samen met u in en creëert een actieve woonomgeving die bijdraagt aan een  gevoel van comfortabel, veilig en vertrouwd wonen.

Zorgwonen ondersteunt van A tot Z, inclusief het helpen bij aanvraag middelen bij gemeenten tot het samen met u zoeken naar financiële alternatieven.

Daar past GrondVrij.
Als overheidsregelingen tekorschieten, eigen middelen opraken en de bank geen optie is, maakt GrondVrij nog steeds meer mogelijk. www.zorgwonen.com

Maatzorg wonenComfortabel en veilig thuis blijven wonen

Ontzorgen van zorg – dat is waar Maatzorg wonen voor staat. Invulling geven aan zorgoplossingen die voor iedereen anders en eigenlijk nooit hetzelfde zijn.

Met brede ervaring in wat er bij “wonen” komt kijken en een uitgebreid netwerk van leveranciers en dienstverleners wordt invulling gegeven aan wonen en zorg op maat.

Totaaloplossing –  Ontzorgen is niet geregeld met een traplift of verbouwing. Samen met u neemt Maatzorg wonen alle aspecten door. Van bouwkundige oplossingen tot aangepast meubilair, van beschikbare WMO regelingen en regionale of landelijke subsidies tot aanbieders van particuliere zorg, van financieel tot fiscaal advies. Maatzorg wonen komt met een totaaloplossing.

Onafhankelijk – Deskundig en persoonlijk is belangrijk. Onafhankelijk een voorwaarde voor vertrouwen. Het staat dan ook hoog bij Maatzorg wonen in het vaandel. Alleen de beste oplossing telt.

Daarin vinden GrondVrij en Maatzorg wonen elkaar.  Het gaat om u. www.maatzorgwonen.nl

Thuis aan HuisZelfstandig maar niet allleen!!

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is een wens voor veel mensen. Maar er komt een tijd dat het prettig is als er toch altijd iemand in de buurt is om te ondersteunen. De mantelzorgwoning is dan een mooie oplossing. Met kinderen of vrienden altijd dichtbij.

Thuis aan Huis helpt om dat te realiseren.  Als betrouwbare partner met een sterk netwerk naar gemeenten, woningbouwstichtingen, thuiszorginstanties en leveranciers van hulpproducten wordt u volledig ontzorgd bij de aanschaf van uw mantelzorgwoning. Met creatieve oplossingen wordt ingevuld wat bij uw situatie het beste past. Daarbij wordt gekeken naar noodzaak, gewenst comfort en wat er financieel mogelijk is.

En Thuis aan Huis houdt niet  op na de levering. Ook als de mantelzorgwoning niet langer nodig is kan Thuis aan Huis ontzorgen bij verkoop.

GrondVrij is partner voor Thuis aan Huis als het aankomt op het “invullen van het financiële plaatje”. Op welke manier kan ook vanuit financieel oogpunt een optimale oplossing worden gecreëerd?

Zo werken GrondVrij en Thuis aan Huis samen aan het realiseren van de oplossing die voor u de beste is. www.thuisaanhuis.com

Aangepast WonenAl meer dan 10 jaar dé specialist voor woningaanpassingen

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is een wens voor veel mensen. Aanpassing van de woning om dat niet alleen veilig maar ook met comfort te realiseren, is waar Aangepast Wonen voor staat.

Aanpassingen aan badkamer, toilet of keuken, woonkamer of slaapkamer en zelfs buiten met aanpassingen in de tuin waar nodig, Aangepast Wonen kan het voor u realiseren. Vanuit de unieke combinatie van bouwkundige en ergonomische kennis wordt bekeken wat in uw situatie nodig is . Zo wordt een oplossing gecreëerd die bouwkundig verantwoord is en voor u het gebruiksgemak oplevert dat nodig is en/of gewenst.

GrondVrij is blij met Aangepast Wonen als partner en hun initiatief “mijn huis blijft mijn thuis”.

Met vrijgemaakte overwaarde wordt op efficiënte manier “langer zelfstandig blijven” mogelijk gemaakt.

Daarbij blijft een flink stuk van de overwaarde beschikbaar voor bijvoorbeeld een meer-jaren budget inkoop zorg. Zo geven GrondVrij en Aangepast Wonen samen invulling aan “zelfstandig blijven wonen zoals ú het wilt!”. www.aangepastwonen.info