Hefboom met garantierendement

Recreatieparken trekken kopers en beleggers met garanties voor te behalen rendement. Periodes variëren, maar 10 jaar is geen uitzondering.

Om ook na de garantieperiode verzekerd te zijn van een degelijk rendement is de kwaliteit van het park van het grootste belang. Die kwaliteit vertaalt zich in locatie, variatie in architectuur, bouwkundige duurzaamheid van de woningen, beschikbare faciliteiten en te verwachten ontwikkelingen in de omgeving.

Als dat allemaal klopt, past het recreatiepark bij de belegger die verder kijkt en begrijpt wat er voor investeren met een verre horizon belangrijk is.

Het enige wat dan investeren in zoveel mogelijk huizen nog beperkt, is de beschikbaarheid van vermogen. Juist dat is nou net de rem waar de ontwikkelaar van het recreatiepark mee te maken heeft en juist daar past GrondVrij.

Met het vrijmaken van grond wordt het mogelijk het aantal verkochte woningen bij eenzelfde beschikbaar vermogen met bijna 50% te laten stijgen. Daarmee versnelt de ontwikkeling van het park en worden ontwikkelaar risico’s beperkt.

Daarnaast krijgt de belegger een maximale deelname in een project waarin hij gelooft. Wat is uiteengezet onder het kopje Particulier OG is onverkort van toepassing.  Voor de belegger die in meerdere woningen investeert maar ook voor de koper van één enkele woning.

GrondVrij werkt samen met partners om “kwaliteitsparken” te identificeren en voor ontwikkelaar en belegger de mogelijkheden optimaal te benutten.

Financieel InzichtEen duidelijk Beeld met Advies op Maat

Financieel Inzicht gaat verder dan het “standaard aanvragen” van een hypotheek of andere financiering. U begrijpen komt eerst – pas daarna kan er maatwerk geleverd worden.

Met GrondVrij kan Financieel Inzicht dat maatwerk in de breedte uitbouwen.

Nieuwe recereatieparken, volop bezig met verkoop, kunnen in het bijzonder van dit maatwerk profiteren.

Zij bieden gegarandeerd rendement van 6-8%, een mooie spread ten opzichte van de vergoeding voor grondgebruik.

Met hetzelfde beschikbare vermogen kan de combinatie met GrondVrij verkoop aan “beleggers in recereatiewoningen” met bijna 50% doen groeien.

Zo wordt versnelde ontwikkeling van parken mogelijk en brengen GrondVrij en Financieel Inzicht exponentiële groei en materiele rendementsverbetering binnen handbereik van elke onroerende goed belegger . www.financieelinzicht.nl