“Dood geld” vrijmaken en gebruiken

“Daarmee kom je overal aan tafel” – mooier dan één van onze kandidaatpartners het verwoordde kunnen we het niet zeggen. “Met GrondVrij maak je dood geld vrij en verhoog je rendement.”

Er ontstaat aanvullende cashflow zonder bijstorting waarmee de onroerend goed portefeuille stap voor stap wordt uitgebreid en waarbij het tempo van uitbreiding gestaag groeit. Een fantastische katalysator voor omvang en rendement van elke onroerend goed portefeuille.

Om dit optimaal te benutten is het van belang “kort” op het aanbod te zitten, zodat de belegger het “inkoop resultaat” kan optimaliseren. Van individuele woningen tot kleinschalige projecten. Schakelen met makelaars en projectontwikkelaars enerzijds en houders van onroerend goed portefeuilles anderzijds is daarbij van het grootste belang.

GrondVrij creëert een partnernetwerk waarin dit bij elkaar kan worden gebracht.

Financieel InzichtEen duidelijk Beeld met Advies op Maat

Financieel Inzicht gaat verder dan het “standaard aanvragen” van een hypotheek of andere financiering. U begrijpen komt eerst – pas daarna kan er maatwerk geleverd worden.

Met GrondVrij kan Financieel Inzicht dat maatwerk in de breedte uitbouwen:

Maatwerk voor de particuliere onroerend goed belegger – met verkoop van grond onder beleggingspanden wordt vermogen vrijgemaakt. Daarmee kan de portefeuille worden uitgebreid. Met het verschil tussen huuropbrengsten en grondgebruiksvergoeding wordt het rendement substantieel verbeterd.

Nieuwe recereatieparken, volop bezig met verkoop, kunnen in het bijzonder van het laatste maatwerk profiteren.

Zij bieden gegarandeerd rendement van 6-8%, een mooie spread ten opzichte van de vergoeding voor grondgebruik.

Met hetzelfde beschikbare vermogen kan de combinatie met GrondVrij verkoop aan “beleggers in recereatiewoningen” met bijna 50% doen groeien.

Zo brengen GrondVrij en Financieel Inzicht samen exponentiele groei en materiele rendementsverbetering binnen handbereik van elke onroerende goed belegger.
www.financieelinzicht.nl

RvO LimmenAls klassieke financieringsvormen het laten afweten!

De financiële wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Klassieke partijen trekken zich terug. Nieuwe financieringsvormen ontstaan. RvO Limmen positioneert zich in die veranderende wereld als het verbindend element. Ze scheiden het kaf van het koren en brengen wat overblijft bij elkaar.

Zo worden financiële vraagstukken opgelost. De ondernemer of ontwikkelaar vindt financiering voor zijn plannen. De investeerder vindt rendement op zijn vermogen. In de koppeling zorgt RvO voor transparantie, zodat bestaande risico’s worden onderkend en van daaruit kunnen worden beheerst.

Het GrondVrij concept past in die “nieuwe financiële realiteit” voor de vastgoedsector. “Dood geld” wordt vrijgemaakt om opnieuw te kunnen worden ingezet.

Met de mensen achter RvO, hun achtergrond en sterke netwerk, is RvO de uitgelezen partner.

Zo worden partijen rond het GrondVrij concept bij elkaar gebracht en financiële vraagstukken opgelost. www.rvo-limmen.nl