Institutionele beleggers

Institutionele beleggers vormen voor GrondVrij de vierde groep waarmee we structureel invulling wil geven aan de financiering van de aankoop van grond.

Op dit moment zijn er nog geen afgeronde afspraken met institutionele beleggers.

Dat moment komt als voor GrondVrij de financieringsbehoefte zodanig groot wordt, dat institutionele beleggers deze effectief en efficiënt kunnen invullen.

Zodra dat moment naar verwachting dichter bij is dan 12 maanden, zullen de activiteiten toenemen om tijdig de benodigde overeenkomsten afgerond te hebben.

Voor de korte termijn betekent dit een rustige benadering van de markt.

Ook voor institutionele beleggers geldt, dat we natuurlijk open staan voor vragen of een oriënterend gesprek.