Corporate finance

In de afgelopen maanden zijn de eerste gesprekken gevoerd met kandidaat corporate finance partners waarin het GrondVrij concept is gepresenteerd. De mogelijkheden die GrondVrij biedt voor invulling van vermogensportefeuilles aan de  ’laag-risico kant’ zijn ronduit positief ontvangen.

Op dit moment zijn er nog geen afgeronde afspraken met corporate finance partners.

Met het opbouwen van de pijplijn voor ontwikkeling van de grondportefeuille, wordt de financieringsbehoefte van GrondVrij concreet. Daarmee krijgt het verhaal naar de cliënt van corporate finance ‘handen en voeten’.

Met die duidelijkheid zullen we, parallel aan het proces van pijplijn-ontwikkeling van de grondportefeuille, de contacten met kandidaat corporate finance partners gaan intensiveren.

We verwachten in de loop van de komende maanden de eerste partnerovereenkomsten te kunnen tekenen.